Выберите название населенного пункта или определите его автоматически

Frenç Frayz

1,5 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.
Frenç Frayz

Fritürda qızılı rəngədək qızardılmış və bir balaca duzlanmış xırçıldayan kartof çubuqları.

Porsiyada %RI
кДж** 1876 22
ккал** 448 22
Жиры** 22 г 31
Насыщенные жиры** 2 г 10
Углеводы** 55 г 21
Сахар** 0.5 г 1
Клетчатка** 5.5 г
Белки** 5.1 г 10
Соль** 0.72 г 12
Allergenlər

RI – böyük insanın günlük fizioloji tələbatlarının enerji və qida maddələrində orta dəyəridir.

** Orta dəyər məhsullarının kimyəvi dəyər və kaloriliyinin məlumat cədvəlinə əsasən göstərilib. Əsas qida dəyərləri üçün analitik dəyişkənlik ümumi cədvəl dəyişkənliyindən 20-28%, ortalama isə 24% təşkil edir; mikrokomponentlər üçün isə bu göstərici 38%-dən 43%-ə kimidir. Bu, bitki və heyvan mənşəli xammalın bioloji dəyişkənliyindən irəli gəlir. N16 ТР ТС 033/2013 Əlavəyə əsasən süd məmulatlarının qida dəyərinin göstəricilərinin yol verilən pozuntuları hər 100 q məhsul üçün 10-15% təşkil edir