Выберите название населенного пункта или определите его автоматически

Kapuçino

2,2 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.

2,7 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.
Kapuçino
Kapuçino

Espresso ilə təzə, üzlü və köpüklü südün dadlı qarışığı. McDonald’s-da yalnız “Paulig” şirkətinin seçilmiş və təzə üyüdülmüş qəhvəsindən istifadə olunur.

Espresso ilə təzə, üzlü və köpüklü südün dadlı qarışığı. McDonald’s-da yalnız “Paulig” şirkətinin seçilmiş və təzə üyüdülmüş qəhvəsindən istifadə olunur.

Porsiyada %RI
Porsiyada %RI
Allergenlər
Süd

RI – böyük insanın günlük fizioloji tələbatlarının enerji və qida maddələrində orta dəyəridir.

** Orta dəyər məhsullarının kimyəvi dəyər və kaloriliyinin məlumat cədvəlinə əsasən göstərilib. Əsas qida dəyərləri üçün analitik dəyişkənlik ümumi cədvəl dəyişkənliyindən 20-28%, ortalama isə 24% təşkil edir; mikrokomponentlər üçün isə bu göstərici 38%-dən 43%-ə kimidir. Bu, bitki və heyvan mənşəli xammalın bioloji dəyişkənliyindən irəli gəlir. N16 ТР ТС 033/2013 Əlavəyə əsasən süd məmulatlarının qida dəyərinin göstəricilərinin yol verilən pozuntuları hər 100 q məhsul üçün 10-15% təşkil edir