Выберите название населенного пункта или определите его автоматически

Frenç Frayz

3,1 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.
Frenç Frayz

Fritürda qızılı rəngədək qızardılmış və bir balaca duzlanmış xırçıldayan kartof çubuqları.

Porsiyada %RI
кДж** 1428 17
ккал** 341 17
Жиры** 17 г 24
Насыщенные жиры** 1.5 г 8
Углеводы** 42 г 16
Сахар** 0.4 г 0
Клетчатка** 4.2 г 1
Белки** 3.9 г 8
Соль** 0.55 г 9
Allergenlər

RI – böyük insanın günlük fizioloji tələbatlarının enerji və qida maddələrində orta dəyəridir.

** Orta dəyər məhsullarının kimyəvi dəyər və kaloriliyinin məlumat cədvəlinə əsasən göstərilib. Əsas qida dəyərləri üçün analitik dəyişkənlik ümumi cədvəl dəyişkənliyindən 20-28%, ortalama isə 24% təşkil edir; mikrokomponentlər üçün isə bu göstərici 38%-dən 43%-ə kimidir. Bu, bitki və heyvan mənşəli xammalın bioloji dəyişkənliyindən irəli gəlir. N16 ТР ТС 033/2013 Əlavəyə əsasən süd məmulatlarının qida dəyərinin göstəricilərinin yol verilən pozuntuları hər 100 q məhsul üçün 10-15% təşkil edir