Vanil krem ilə donat

Big Mac®

Vanil içliklə zərif donat.

Vanil krem ilə donat

Vanil içliklə zərif donat.