Cappy Şirəsi

Big Mac®

Təbii meyvə şirəsi.

Qidalanma haqqında məlumat:

Enerji dəyəri (qr) - 94

Cappy Şirəsi

Təbii meyvə şirəsi.

Qidalanma haqqında məlumat:

Enerji dəyəri (qr) - 94