Dəniz məhsulları təchizatçısı

Dəniz məhsulları təchizatçısı, “Espersen” şirkəti

Üstün keyfiyyətli dəniz məhsulları istehsal edən “Espersen” şirkəti qəbul edilmiş keyfiyyət standartlarını inkişaf etdirmək və yüksək səviyyədə saxlamağı öz birinci dərəcəli vəzifəsi kimi görür. “Espersen” şirkəti istifadə etdiyi xammala böyük diqqət yetirir, bu isə, əsasən ağ balıq növləri olan treska, pikşa, makruronus, mintay və sayda. “Espersen” şirkətinin məhsullarının əksəriyyəti sifarişə uyğun fərdi ticarət nişanı altında satış üçün nəzərdə tutulmuş mallardır. Lakin şirkət yerli bazar üçün öz ticarət nişanı altında da məhsullar buraxır.