Dəyərlərimiz

Daha yaxşısına doğru yolumuz.

Əvvəldən etibarən doğru olanı etməyə qərarlıyıq. Hər gün, dünyanın hər yerində insan resurslarımızdan, proseslərdən və üsullardan düşünülmüş şəkildə faydalanaraq yeməkləri daha keyfiyyətli etmək, təchizatçı seçiminə daha məsuliyyətli yanaşmaq, cəmiyyətə daha böyük dəstək vermək və ətraf mühiti daha yaxşı etmək üçün çalışırıq. “McDonald's”ın dəyərlərinə uyğun olaraq vəziyyəti daha yaxşısına doğru dəyişməyə nail olmaq istəyirik və bu hədəfə çatmağın yollarını özümüz üçün müəyyən etmişik.

Keyfiyyətli yemək

İstifadə etdiyimiz ərzaqlar və məhz məsuliyyətli təchizatçılardan alınan məhsullara üstünlük verməyimiz haqqında məlumatlarla tanış olun.

Sağlam ətraf mühit

İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə çərçivəsində atıla biləcək addımları təbliğ edirik və ətraf mühiti tullantılardan qorumağa kömək edirik.

Cəmiyyətə dəstək

Çətin vaxtlarda cəmiyyətə dəstək oluruq.