Latte makiato
(0.3L)

Big Mac®

McCafé® Mocha latte resepti Rainforest Alliance Certified™ fermalarından ekoloji təmiz şəkildə toplanmış espresso dənələrindən, üzlü süddən və şokolad siropundan hazırlanır, çalınmış qaymaq və şokolad tozu əlavə edilir.

Latte makiato
(0.3L)

McCafé® Mocha latte resepti Rainforest Alliance Certified™ fermalarından ekoloji təmiz şəkildə toplanmış espresso dənələrindən, üzlü süddən və şokolad siropundan hazırlanır, çalınmış qaymaq və şokolad tozu əlavə edilir.